Två kvarnar

För längesedan hade varje litet samhälle minst en kvarn, dit byborna gick för att mala eller köpa färskt mjöl. I Värö socken, där Limabacka Kvarn ligger, stod en gång hela 14 kvarnar.​

Idag är de flesta av dessa små kvarnar ett minne blott. Två gamla bygdekvarnar som fortfarande maler på är Limabacka Kvarn och Gissleberga Kvarn.

I det lilla samhället Limabacka byggdes 1897 en väderkvarn i som förlitade sig på de halländska havsvindarna.

Bengt maler i kvarnverket på Limabacka Kvarn

Vinden ersattes så småningom med elektricitet, och kvarnen kunde mala även på vindstilla dagar.

Idag drivs Limabacka Kvarn av elektricitet från vind- och vattenkraft och på något sätt är cirkeln sluten.

Gissleberga Kvarn ligger utanför Svalöv i Skåne, och är en kvarn med historiska anor.

Andreas inspekterar spannmål på Gissleberga Kvarn

Intill kvarnen forsar Saxån som i sekler - sedan 1400-talet sägs det - har drivit kvarnen med sitt forsande vatten.

2016 fick vi möjlighet att ta över kvarnen då den förre ägaren pensionerade sig vid 89 års ålder.

Telefon

0340- 66 54 49

Email

info@limabackakvarn.se

Adress

Backa 121, 432 65 Väröbacka